Podaci za identifikaciju 

Poslovno ime:  GAUSI DOO TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO BEOGRAD
Skraćeno poslovno ime: GAUSI DOO BEOGRAD
Adresa:  Gundulićev venac br.37
Matični broj: 17241729
PIB: 100061599
Tekući računi: 340-0000013001179-93 
340-0000000020590-46 
265-1630310005990-90 
265-1000000137094-49 
340-0000010003437-61
Šifra delatnosti: 4690
Naziv delatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko
Telefoni:  011/3392-706, 3392-731, 3392-720
Faks:  011/3392-706
e-mail: info@gausi.com
Web stranica: www.gausi.com