Podaci za identifikaciju preduzeća GAUSI doo, Beograd

Poslovno ime: GAUSI DOO TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO BEOGRAD
Skraćeno ime: GAUSI DOO BEOGRAD

Adresa: Gundulićev venac br.37, Beograd

Matični broj: 17241729
PIB: 100061599

Tekuči računi:
340-0000013001179-93
340-0000000020590-46
265-1630310005990-90
265-1000000137094-49
340-0000010003437-61

Šifra delatnosti: 4690
Naziv delatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko

Telefoni:
011/ 3392-706
011/ 3392-731
011/ 3392-720

e-mail: info@gausi.com